آدرس پستی
کرمانشاه – کوی کارمندان-خیابان جنب بوستان کارمندان-نبش کوی دوم-پلاک 29
تلفنهای تماس
083-34246622
پست الکترونیک
k.pharmaa@yahoo.com
تلگرام
@Anjomanksh
اینستاگرام
کروکی محل
تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان