تاریخ انتشار : 1396/09/30
تعداد بازدید : 574

مکاتبه انجمن داروسازان ایران با انجمن صنعت پخش جهت رسیدگی به مشکلات داروخانه های مستقر در مناطق زلزله زده

مکاتبه انجمن داروسازان ایران با انجمن صنعت پخش جهت رسیدگی به مشکلات داروخانه های مستقر در مناطق زلزله زده

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان