تاریخ انتشار : 1396/05/11
تعداد بازدید : 669

توقف رای شورای رقابت در خصوص حذف حریم داروخانه ها

با پیگیری انجمن داروسازان ایران، رای اخیر شورای رقابت در خصوص ملزم نمودن وزارت بهداشت به لغو حریم و حد نصاب جمعیتی داروخانه ها، توسط یکی از شعبات دیوان عدالت اداری متوقف گردید.

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان