تاریخ انتشار : 1397/05/24
تعداد بازدید : 290

درخواست تسریع در پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر دولتی ( از طرف نهاد ریاست جمهوری) درخواست تسریع در پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر دولتی ( از طرف نهاد ریاست جمهوری)

به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰/الف ۹۷ مورخ ۱۳۹۷
/ ۵ / ۱۶ انجمن صنفی داروسازان ایران در خصوص «درخواست تسریع در پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر دولتی»، برای دستور بررسی، اقدام لازم و اعلام نتیجه ارسال می شود.

تبلیغات

متفاوت دیده شوید
مراسم بزرگداشت روز داروساز