تاریخ انتشار : 1397/06/19
تعداد بازدید : 281

مکاتبه شورایعالی داروخانه ها در خصوص مطالبات داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی

مستحضر باشید که اگر جامعه داروسازی ایران تاکنون در برابر سوء تدبیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات تحمل نموده ، فقط و فقط به اعتبار جایگاه و سوابق ارزشمند علمی و صنفی شخص جنابعالی طی سالیان گذشته است لیکن متاسفانه وعده ها محقق نشد و وفای به عهد عنصر مفقوده این روزهای جامعه و دولتمردان شده
است.
در شرایط وخیم ارزی و اقتصادی ، گرانی بی سابقه و افسار گسیخته کالا و هزینه های پایه لازم برای ارائه خدمات، سازمان تحت امر شما به جای کمک به بخش خصوصی، رکورد ۷ ماهه در عدم تادیه مطالبات داروخانه های خصوصی به ثبت رسانده است.

تبلیغات

متفاوت دیده شوید
مراسم بزرگداشت روز داروساز