تاریخ انتشار : 1398/06/02
تعداد بازدید : 166

انجمن داروسازان استان کرمانشاه برگزار می کند: چهارمین سمینار تجویز و مصرف منطقی داروها

علاقمندان به شرکت در این سمینار می توانند جهت ثبت نام به سامانه آموزش مداوم با آدرس www.ircme.ir  مراجعه نمایند.

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان