تاریخ انتشار : 1398/06/04
تعداد بازدید : 217

پنجم شهریور، زاد روز دانشمند گرانمایه ایرانی، محمد بن زکریای رازی بر همه زحمت کشان عرصه داروسازی کشور گرامی باد.

پنجم شهریور، زاد روز دانشمند گرانمایه ایرانی، محمد بن زکریای رازی بر همه زحمت کشان عرصه داروسازی کشور گرامی باد.

انجمن داروسازان استان کرمانشاه

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان