تاریخ انتشار : 1396/05/05
تعداد بازدید : 1063

برگزاری سومین سمینار تجویز و مصرف منطقی داروها

سومین سمینار تجویز و مصرف منطقی داروها طی روزهای 19،18 و 20 مرداد ماه سالجاری با 12 امتیاز بازآموزی در سالن همایش های بیمارستان امام رضا(ع)برگزار می گردد.متقاضیان می بایست پس از ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir ،  مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 0107162209007 نزد بانک صادرات ایران شعبه بلوار طاقبستان به نام انجمن داروسازان کرمانشاه واریز نموده و اصل فیش واریز وجه را در روز افتتاحیه به کمیته برگزاری سمینار تحویل نمایند

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان