تاریخ انتشار : 1396/05/05
تعداد بازدید : 983

برگزاری سومین سمینار تجویز و مصرف منطقی داروها

سومین سمینار تجویز و مصرف منطقی داروها طی روزهای 19،18 و 20 مرداد ماه سالجاری با 12 امتیاز بازآموزی در سالن همایش های بیمارستان امام رضا(ع)برگزار می گردد.متقاضیان می بایست پس از ثبت نام در سامانه آموزش مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 0107162209007 نزد بانک صادرات ایران شعبه بلوار طاقبستان به نام انجمن داروسازان کرمانشاه واریز نموده و اصل فیش واریز وجه را در روز افتتاحیه به کمیته برگزاری سمینار تحویل نمایند.

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان