تاریخ انتشار : 1396/03/24
تعداد بازدید : 1131

دستور جمع آوری (ریکال) فرآورده (Reteplase) با نام تجاریRetelies

با توجه به نامه شماره 28379/665 مورخ 13/3/96 مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، فرآورده (Reteplase) با نام تجاریRetelies به شماره سری ساخت TPVIAI6010 تاریخ انقضای 05/2017 به علت گزارش واصله در خصوص عوارض جانبی شدید بر اثر مصرف تا اطلاع ثانوی اجازه توزیع و مصرف ندارد. سریعا جمع آوری شده و به شرکت مربوطه عودت گردد.

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان