تاریخ انتشار : 1396/03/28
تعداد بازدید : 1073

دستور جمع آوری آمپول تریامسینولون 40 میلی گرم

قابل توجه کلیه شرکت های توزیع داروی استان، کلیه داروخانه های سطح استان، تمامی بیمارستان های استان، اعضاء انجمن داروسازان و اعضاء سازمان نظام پزشکی استان. با توجه به نامه شماره 3201 مورخ 10/3/96 مدیر شرکت داروپخش شعبه کرمانشاه، آمپول تریامسینولون 40 میلی گرم به شماره سری ساخت 094 تاریخ انقضای 11/2017 به علت وجود مشکل کیفی و ریکال کارخانه سازنده، سریعا جمع آوری شده و به شرکت مربوطه عودت گردد.

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان