تاریخ انتشار : 1396/04/11
تعداد بازدید : 756

جمع آوری (ریکال) فراورده clexane4000/0.4ml

فراورده دارویی clexane4000/0.4ml با شماره بچ 6LCOAA با تاریخ انقضاء 2019/05 و شماره بچ 6LIMLA با تاریخ انقضاء 2019/09 در دستور ریکال قرار گرفت.

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان