تاریخ انتشار : 1396/04/12
تعداد بازدید : 1279

دستور جمع آوری (ریکال) کپسول پیاسکلیدین 300 میلی گرمی

معاونت غذا و دارو استان کرمانشاه، طی اطلاعیه ای دستور جمع آوری کپسول پیاسکلیدین 300 میلی گرمی را صادر کرد.

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان