تاریخ انتشار : 1396/04/22
تعداد بازدید : 1192

ضرورت خرید بیمه مسئولیت برای همکاران داروساز

تصویر نامه دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص ضرورت خرید بیمه مسئولیت توسط داروسازان 

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان