تاریخ انتشار : 1400/12/22
تعداد بازدید : 559

تاخیر ۸ ماهه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه ها

سید علی فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال آینده اشاره کرد و گفت: وضعیت بازار دارو در سال آینده بستگی به چند عامل اثرگذار دارد که شامل ارز دولتی و همچنین، وضعیت منابع مالی دولت است.

وی افزود: اگر در سال آینده، منابع مالی دولت از محل تحریم‌ها آزاد نشود، بازار دارو با توجه به ارز مورد نیاز دچار مشکل خواهد شد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: علاوه بر منابع مالی دولت، نرخ تورم هم اثرگذار است و باید دید چه شرایطی پیش می‌آید که صنعت دارویی کشور دچار مشکلات بیشتری نشود.

فاطمی به اوضاع اقتصادی داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی داروخانه‌ها مناسب نیست، به طوری که مطالبات معوق از بیمه تأمین اجتماعی به ۸ ماه رسیده است.

وی افزود: آخرین پرداختی بیمه تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها، مربوط به خرداد ۱۴۰۰ است.

تبلیغات

شبکه داروسازان ایران