تاریخ انتشار : 1401/02/20
تعداد بازدید : 450

لزوم ثبت شیر خشک های رژیمی در سامانه Ttac

الزام داروخانه ها به ثبت شیر خشک های رژیمی در سامانه تی تک

تبلیغات

طرح دارویاری 1
طرح دارویاری 2
طرح دارویاری 3