پیام ها و اطلاعیه ها

تاریخ : 1401/02/20
لزوم ثبت شیر خشک های رژیمی در سامانه Ttac

الزام داروخانه ها به ثبت شیر خشک های رژیمی در سامانه تی تک

 1  
تبلیغات

طرح دارویاری 1
طرح دارویاری 2
طرح دارویاری 3